Zahradní dřevostavby

Zahradní dřevostavby

Zobrazit projekty
Rodinné domy

Rodinné domy

Zobrazit projekty
Malý projekt

Malý projekt

Tzv. malý projekt je určen pro první komunikaci s úřady a bankou. Jeho obsahem je

 • stručná technická zpráva (jejíž součástí je i popis stavebně – konstrukčního řešení)
 • výkres osazení stavby na pozemku (vč. údajů o zastavanosti a­pod.)
 • půdorys
 • pohledy
 • řez

Malý projekt je dodán elektronickou formou v PDF výstupu (formát A4).

V případě objednávky tzn. malého projektu a případné budoucí objednávky PD pro stavební povolení se cena PD poníží o již uhrazenou cenu malého projektu.

Doba dodání malého projektu (z nabídky našich typových projektů) je do 3 – 5 pracovních dnů.

V případě individuálních úprav našich projektových řešení je doba dodání v závislosti na rozsahu úprav (od 5 do 10 dnů).

Ceny tzv. malých projektů (typových) jsou uvedeny u každého detailu projektu (v sekci chat a rodinných domů). V případě potřeby individuálních projektových úprav se k základní ceně typového malého projektu připočítává náročnost této individuální úpravy. (v rozmezí od 1 000 do 6 000 Kč s DPH).

V případě nutnosti vytvoření položkovitého rozpočtu pro potřeby bankovní instituce k tzv. malému projektu je účtován příplatek ve výši 4 500 Kč s DPH.

Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2023

Projekt pro stavební povolení

Projekt pro stavební povolení

Obsahem projektu pro stavební povolení je (vztahuje se pro RD)

Textová část

 • průvodní a souhrnnou technickou zprávu
 • stavebně konštrukční a architektonické řešení
 • technické zprávy k jednotlivým profesím
 • požárně bezpečnostní řešení
 • statika stavby
 • průkaz energetické náročnosti budovy – Průkaz ENB

Výkresová část

 • výkresy základů
 • půdorys/y, řezy
 • výkresy pohledů
 • výkresy krovu a střechy
 • výpis výrobků (okenní systém a interiérové dveře)
 • výkresy *elektroinstalace, zdravotechniky a vytápění *(elektrické podlahové vytápění)

Projekt pro stavební povolení je dodáván ve 4 tištěných provedeních, zpravidla do 4 týdnů (bez individuálních úprav) a cca 6 – 8 týdnů v případě potřeby individuálních úprav.

V případě nutnosti vytvoření položkovitého rozpočtu pro potřeby bankovní instituce k projektu pro stavební povolení je účtován příplatek ve výši 6 500 Kč s DPH.

Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2023

Projekty na míru

Projekty na míru

Představují tvorbu individuálního projektového řešení, ke kterému přistupujeme na základě Vašich požadavků.

Poslechneme si Váš názor, představy a budou nás zajímat specifika Vašeho pozemku. Předáme Vám naše nemalé zkušenosti v segmentu dřevostaveb, stejně jako vysoce kreativní a individuální přístup při tvorbě individuálního řešení – přesně na míru.

Po vašem schválení a odsouhlasení vám individuální projekt dáme do podoby projektu pro stavební povolení.

Doba dodání individuálního projektu závisí na procesu návrhů, schvalování a tvorby PD pro stavební povolení. Zpravidla tento celkový proces máme hotový do dvou měsíců.

Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2023

Úpravy projektové dokumentace

Úpravy projektové dokumentace

Každý projekt v naší nabídce lze samozřejmě rovněž upravovat dle Vašich individuálních potřeb.
Projekt lze upravovat podle specifik Vašeho pozemku a priorit v rámci vnitřní dispozice (rozměry pokojů, posuny příček, zvětšení, zmenšení, resp. úpravu architektury). Rovněž je možné PD upravovat i ve stavebně – technologické oblasti a jednotlivých profesních oblastí (vytápění, rekuperace apod.).

Cenové navýšení projektu se odvíjí od náročnosti a rozsahu úprav.

POŽADAVEK PRO NEZÁVAZNOU CENOVOU NABÍDKU INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU

Typ stavby
Zastavěnost
Typ PD
Příslušenství k PD