Smluvní podmínky, Smlouva o dílo a garance ceny

Každé naše dílo, které realizujeme, realizujeme na základě Smlouvy o dílo (dále jen SoD). Smlouva nám definuje přesný realizační a časový harmonogram včetně garance ceny. Garance ceny u nás znamená, že cenu díla (nebo prací) máte vždy fixně garantovanou a k její úpravě může dojít pouze v případě kdy by došlo k úpravě obsahu dodání ze strany investora.

Platební podmínky

Platební podmínky se odvíjejí od konkrétního projektového celku a rozsahu dodání

Platební podmínky při objednání a dodání samostatného projektu (PD) pro stavební povolení

60 % zálohová platba při objednání PD, 40 % doplatková platba po dodání PD

Platební podmínky při objednání a dodání samostatného projektu (PD) tzv. malého projektu (pro první jednání s bankou a úřady)

100 % zálohová platba před dodáním PD (dodání elektronickou formou v PDF výstupu)

Platební podmínky při objednání samostaných stavebních prací (krovy, střechy, dřevostavby a ostatní práce)

0 % zálohová platba, 100 % doplatková platba po realizaci daného celku nebo kompletních stavebních prací (v závislosti na rozsahu dodání)

Platební podmínky pro realizaci garáží, parkování a altánů

70 % zálohová platba, 30 % doplatková platba po realizaci díla

Platební podmínky pro realizaci zahradních dřevostaveb

70 % zálohová platba, 30 % doplatková platba po realizaci díla

Platební podmínky pro realizaci rekreačních objektů (chát a chalup)

Chaty do finančního objemu 1 mil. Kč (vč. DPH) 10 % záloha při podpisu SoD z ceny díla, 60 % zálohová platba po získání pravomocného stavebního povolení, 30 % doplatková platba po realizaci díla

Chaty do finančního objemu 2 mil. Kč (vč. DPH) 20 % záloha při podpisu SoD z ceny díla, 60 % zálohová platba z I. realizační fáze (kompletní exteriér) po získání stavebního povolení, 40 % doplatková platba po realizaci I. realizační fáze. Zálohová platba ve výši 60 % z II. realizační fáze (kompletní interiér), 40% doplatková platba po realizaci II. realizační fáze. První zálohová platba ve výši 20 % se odečítá ze zálohové platby za I. realizační fázi.

Platební podmínky pro realizaci rodinných domů

Zálohová platba ve výši 10% z ceny díla při podpisu SoD. Zálohová platba ve výši 60 % a doplatková platba ve výši 40 % z každé realizační fáze (v případě realizace díla na klíč jde o tři realizační fáze, I. realizační fáze – hrubá stavba uzavřená a zateplená, II. realizační fáze – holostavba a III. realizační fáze – kompletace díla na „klíč“). První zálohová platba ve výši 10 % se odečítá ze zálohové platby za I. realizační fázi.

Smluvně garantované doby realizace a dodání díla jsou garantovány a platné pouze při výše uváděných platebních podmínkách. Platební podmínky platné od 1. 1. 2022.